Privacy Statement Nederlands

Privacystatement

Privacy Statement

Wij van Erma Visuals VOF vinden uw recht op privacy belangrijk en doen ons best zorgvuldig om te gaan met de
gegevens die wij van u hebben en gebruiken.
Wilt u weten hoe wij dit doen en wat uw rechten zijn, lees dan verder.

Erma Visuals, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09104623 is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals in dit privacystatement uiteengezet.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van onze diensten en producten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Dit zijn ook enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de afspraken die wij met u hebben gemaakt, zoals uw naam, adres, woonplaats,
telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum.
Erma Visuals verwerkt dus geen bijzondere persoonsgegevens.


Doel en grondslag van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen ter uitvoering van de overeenkomst die met u is gesloten en/of indien u ons uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de verwerking hiervan.
Deze toestemming kunt u bovendien op ieder moment intrekken door een e-mail te sturen naar eelsas@xs4all.nl.

Wij verwerken uw persoonsgegevens vervolgens om:

– onze producten en diensten aan u te leveren;
– u telefonisch of per e-mail te bereiken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die met u is gesloten;
– het afhandelen van uw betaling; en
– indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld de gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerking die gevolgen kunnen hebben voor u.
Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s, zonder menselijke tussenkomst.


Toegang tot uw persoonsgegevens

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten.
Dit betreffen dan onze IT-dienstverleners, bezorgpartners en betaalpartners.

De partijen die namens ons toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, mogen deze alleen gebruiken om u een dienst te verlenen namens ons.
Sommige partijen hebben toegang tot de gegevens die cookies op onze website verzamelen.
U leest hier meer over onder het kopje “Cookies” en in het privacybeleid van deze partijen.
Wij verkopen uw gegevens nooit aan derden.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.
Sommige van deze cookies zijn nodig om een internetpagina te laten werken;
andere helpen om een internetpagina te verbeteren of maken het mogelijk een betere gebruikservaring aan te bieden.

Wij gebruiken op onze website alleen functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Meer informatie over het intrekken of aanpassen van uw toestemming, activering, de-activering en verwijdering van cookies
kan worden gevonden in de helpfunctionaliteit van uw internetbrowser.

Beveiliging
Wij slaan uw gegevens op in databases binnen de Europese Unie.
Hierbij nemen wij alle passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.
Zo worden de gegevens die u verstrekt tijdens de verzending versleuteld en vindt de verzending van gegevens via een beveiligde verbinding plaats.

In het geval dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie,
bijvoorbeeld via social media buttons, zorgen wij ervoor dat uw privacy op een passende manier beschermd blijft.
Dat betekent onder meer dat persoonsgegevens alleen worden doorgegeven aan bedrijven in landen of sectoren die volgens de Europese Commissie een met de AVG vergelijkbaar gegevensbeschermingsniveau hebben.


Bewaartermijn van uw gegevens

Wij bewaren en gebruiken uw gegevens niet langer dan noodzakelijk.
Daarna verwijderen wij alle data die wij van u hebben.
Wij houden in dat verband een termijn aan van 10 jaar na uw laatste bestelling,
beëindiging van de met u gesloten overeenkomst of uitvoering van de met u gesloten overeenkomst.

 

Uw rechten met betrekking tot de
verwerking van persoonsgegevens

U heeft het recht om gratis inzage te krijgen in uw persoonsgegevens en een kopie te ontvangen.
Ook heeft u het recht uw gegevens te wijzigen, verwijderen, het gebruik te beperken of uw e-mailvoorkeuren aan te passen.
Indien u gebruik wil maken van één of meer van deze rechten, horen wij dat graag.
U kunt hiervoor contact opnemen via eelsas@xs4all.nl.
Op deze manier kunt u ook aangeven dat u vindt dat uw recht op privacy zwaarder weegt dan ons belang.
In dat geval bekijken wij de situatie opnieuw.

Indien u contact met ons opneemt kunnen wij u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit vast te stellen.
Zo weten wij zeker dat u ook degene bent, die daadwerkelijk contact opneemt.
Dat doen we ook bij onduidelijke verzoeken.


Wijzigingen

Wij kunnen dit privacystatement wijzigen en bijwerken.
Op de website plaatsen wij steeds de nieuwste versie van deze verklaring.
Hierbij geven wij de datum van de ‘laatste versie’ aan.
Als het om uitgebreide wijzigingen gaat, zullen wij een meer opvallende kennisgeving doen van de wijzigingen in het privacystatement.
Wij zullen ook eerdere versies van dit privacystatement in een archief bewaren.
Uiteraard passen wij uw rechten onder dit privacystatement niet in uw nadeel aan, zonder uw toestemming.

 

Vragen/klachten
Voor vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens en de bescherming hiervan kunt u contact opnemen met ons via eelsas@xs4all.nl.

Wanneer u niet tevreden bent over hoe wij omgaan met uw privacy kunt u contact opnemen met de toezichthouder.
Dit is in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.

Laatst bijgewerkt: juli 2018